UITNODIGING FEEST 2 juli 2016

Hieronder een impressie van afgelopen benefietfeest op 2 juli:

01

1

1a

2

Murk Aukema gaf een prachtig optreden.

3

Ook Taeke gaf een prachtig optreden.

4

5

6

7

8

9

10

11

Thea en gezin hebben ons geweldig  geholpen.

12

13

14

UITNODIGING BENEFIET FEEST

Op zat. 2 juli a.s. vanaf 15.30 op het Foarwurk nr. 9 in Siegerswoude.

met o.a. TAEKE VAN DER MEER als bijzondere gast!

  • muziek (met verschillende live optredens!)
  • kleintje vlooienmarkt
  • rad van fortuin
  • hapjes en drankjes
  • informatie over stichting “Better-Malawi”.

We vragen een bijdrage van € 20 p.p.
De opbrengst gaat naar ‘Stichting Better-Malawi’
Inschrijving kan door betaling op het rekeningnummer:
regiobank: NL29RBRB 0900 1094 59
t.n.v Stichting Better-Malawi

Onze wens is o.a. om een waterpomp te realiseren in een afgelegen dorp in Malawi.
Voor verdere info en wensen zie: www.Better-Malawi.com

Opgave:
Froukje203@gmail.com           tel. 06-19 199 791
Thea_Edwin@hotmail.com      tel. 06-234 42 709

Kun je niet komen? Een vrijwillige bijdrage wordt ook zeer
op prijs gesteld!

 

Directe, kleinschalige hulp aan de armsten in Malawi d.m.v. scholing en gezondheidszorg