2019

Januari 2019:

Laura zit in de examenklas. Tijdens afgelopen kerstvakantie is Laura op school gebleven om extra lessen te kunnen volgen en om zich voor te bereiden op haar toekomstig examen.

Haar eerste cijfers van de tentamens 4e klas zijn intussen bekend:

Cijferlijst tentamen Laura.

Sinds november ligt Stainley, die ik ken als taxi chauffeur, in het ziekenhuis. Intussen is hij zwak geworden en zijn vrouw (met 3 kleine kinderen) maakt zich grote zorgen. Ik word gevraagd om te helpen.
Intussen is er geld overgemaakt om extra onderzoeken te doen. Hij is intussen verhuisd van het staatsziekenhuis naar een privékliniek. Hier is de zorg beter. De onderzoeken hebben lang geduurd vanwege de kerstvakantie/nieuwjaar. Daarnaast waren er verschillende machines in het ziekenhuis die niet werkten.

Februari 2019:

Intussen gaat het weer wat beter met Stainley. Hij begint weer te eten en komt langzaam meer in beweging (uit bed). Hij krijgt medicijnen vanwege tbc.

Maart 2019:

Directe, kleinschalige hulp aan de armsten in Malawi d.m.v. scholing en gezondheidszorg