2015: WENSEN en NIEUWS

Graag kom ik bij u langs om een presentatie/lezing  te geven over o.a.  onze hulp in Malawi. De opbrengst  hiervan gaat rechtstreeks naar “Stichting Better-Malawi”.

INFO: Froukje203@gmail.com
TEL. 06-19199791

Een gift wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt belastingvoordeel hebben ivm ANBI instelling.

Regiobank:
NL29RBRB 0900 1094 59
t.n.v. Stichting Better-Malawi

WENSEN 2015

NOODKREET:
13 november 2015:
De studenten gaan nog steeds naar school.
De oogst van begin dit jaar is grotendeels mislukt en daardoor is er nu honger in Malawi.  (kijk hieronder op “nieuws 15 t/m 21  jan. 2015”). Raphael vraagt hulp om de allerarmsten eten in het dorp Makangyana te kunnen geven.
Een gift wordt daarom ook zeer op prijs gesteld. Ik ga met Raphael overleggen wat we het beste kunnen doen om deze moeilijke tijd van honger in  het dorp Makangyana door te kunnen komen.
Zie verder: news from Raphael in Malawi, 13 nov.

December 2015:

Malawi komt bijna nooit in het nieuws.
Afgelopen week kwam Malawi in het nieuws bij  o.a. NOS journaal, er werd verteld:

Malawi maakt de ergste voedselcrisis door sinds de afgelopen 10 jaar. overstromingen en extreme droogte dreigen in 2015 een rampjaar te maken. De ene tegenslag volgende op de andere, Na overstromingen die honderden mensen het leven kostte, kwam de droogte en oogsten mislukten.

Malawi is één van de armste landen te wereld. meer dan 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
De meesten leven van kleinschalige landbouw. Als oogsten mislukken zijn de gevolgen rampzalig. De kleine boeren hebben geen inkomen. De voedselprijzen stijgen en wordt het nog moeilijker om aan eten te komen.
Voedsel tekorten treffen naar schatting 3 miljoen mensen in Malawi.
Er zijn internationale hulp programma’s en plaatselijke initiatieven om ondervoeding tegen te gaan.
Of het genoeg is weet niemand. dat hangt mede af van het weer, de komende maanden.

####################################################

* De dichtstbijzijnde waterpomp is  ongeveer 1 kilometer bij school vandaan. Het is dus  tijdrovend om per dag meer dan 300 liter schoon water  te halen voor het koken van de maïspap voor de kinderen die naar school gaan.  Daarnaast is er water nodig voor o.a. de afwas en om handen te wassen.
Onze wens is om een waterpomp dicht bij school te realiseren. Ook dorpsbewoners kunnen hier dan schoon water halen, voor veel mensen zou dit een hele vooruitgang zijn!
De kosten zijn  rond de 5000 euro.  Omdat de prijzen regelmatig stijgen, is het op dit moment niet goed te overzien wat de daadwerkelijke kosten zijn.
De beste tijd om een pomp te realiseren is in de droge tijd.

Kijk voor  calculatie waterpomp op  “overzicht financiën 2015

* Jessie heeft tijdens onze ontmoeting in november 2014 mij gevraagd of ze weer gesteund zou kunnen worden om verder te studeren.  Op dat moment wist ze niet wanneer ze toe gelaten zou kunnen worden.
Op 3 januari 2015 kreeg ik bericht van Jessie dat ze per 2 februari is aangenomen aan “the university of Livingstonia”.
De studie duurt 2 jaar.
De kosten zijn 50.000 kwacha ( = 920  euro) per half jaar.
Het is wederom een dure studie, maar Jessie is het zeker waard. Ze kan door haar opleiding veel betekenen voor haar land.
We hebben samen  besloten dat Jessie een half jaar later met haar studie begint. (sept.) Zo heb ik nog even de tijd om geld te sparen.

NIEUWS 2015:

januari 2015:

Eind vorig jaar is er een vergadering geweest met de ouders van de leerlingen over de volgende onderwerpen:

1. het betalen van schoolgeld. Er zijn een aantal ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen.
2. schooluniform: de school gaat  de stof inkopen en de ouders kopen deze  weer van school zodat er geen kleurverschil is. De ouders kunnen dan zelf een kleermaker zoeken om een uniform te laten maken. Ouders betalen dus zelf het uniform.
3. het aannemen van een juf ( is per 1 januari begonnen)
4. onderzoeken en aanbieden van het geven van onderwijs aan volwassen. (10 mensen  hebben belangstelling)
5.start om de kinderen regelmatig te controleren op gezondheid , gewicht e.d.

Verder hebben alle leraren 4 dagen les gehad,  ook de nieuwe lerares was daarbij. Dat is geregeld door de overheid.  Alfred heeft aantekeningen hierover gemaakt en zal  t.z.t. aan Raphael hierover verslag geven.

5 januari:  de  school is weer begonnen.
Ook was deze dag  de start met les geven aan volwassenen. Er hebben zich 10 volwassenen opgegeven, waarvan 1 man.  Alfred gaat deze lessen verzorgen.

Raphael was op 5 januari onderweg naar het dorp om mais en suiker naar school te brengen. Onderweg kwam hij vast te zitten in de modder en moest weer terug. Hij heeft de suiker in Ulongwe achter gelaten.  Hij heeft  gebeld met Alfred zodat ze de suiker uit Ulongwe kunnen halen (met de fiets). De mais ligt bewaard in het huis van zijn moeder, in het dorp aan de andere kant van de rivier.
Er waren niet veel kinderen op school vanwege de vele regen. Ook Joseph,  de nieuwe meester,  had problemen om naar school te komen omdat de rivier vol met water stond.
We hebben nog 4 zak mais op voorraad.
Ook dit jaar zal er weer honger zijn in het dorp: het regenseizoen is erg laat en door de hevige regen zijn de plantjes nu weggespoeld.

15 januari 2015:

In 10 van de 28 provincies is de noodtoestand uitgeroepen.In Malawi zijn ruim 23.000 mensen hun huis kwijtgeraakt door zware overstromingen. Tot nu toe vielen 48 doden.  2 kinderen worden nog vermist.De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval. De president van het Afrikaanse land heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. De meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke provincie Mangochi, waar complete dorpen zijn verzwolgen door het water.  Reddingswerkers hebben moeite om bij de getroffen gebieden te komen, omdat deze door de hoge waterstand nauwelijks te bereiken zijn. Voor de komende weken wordt nog meer regen verwacht. Het regenseizoen duurt in Malawi van november tot april. De meeste regen valt doorgaans in maart.

15 jan. 2015:
Ik heb contact met Jessie gezocht en gevraagd hoe de situatie bij haar in Madisi is.
Op dit moment hebben ze veel last van uitval electriciteit. Ze gebruiken daarom kaarsen en koken nu op houtskool.
Jessie zegt: ” So many people are homeless and dieing. But here not too much rain, its just far”.
Zie verder hoofdstuk: Studentenproject.

16 jan.2015:
De situatie in Mangochi, waar Raphael woont:

“I had failed to come back because we had no electricity. The poles for electric line are just falling down because of too much rains.
Many places plants have been washed away.
In at our place in the village some gardens are washed away.
Houses mainly those which are not strong are just falling down.
Next year will be hunger. Because it is too later to plant again.
I had contact with mother, but not with Alfred. They are failing to go to Ulongwe to have the phone charged. The rivers are full.
And I think they have few kids attending classes now.
Hope the rain will stop in a week. That is what weather people are saying.
It is really terrible. People are saying there has not been such rain in more than 20 years.
Some roads are cut.

IMG-20150202-WA0000

Bovenstaande foto heeft Raphael me gestuurd:
Dit is op de weg van Mangochi naar Ulongwe.

21 jan.2015:
Raphael vertelt dat de situatie  bijna in het hele land slecht is,  behalve een klein gedeelte in het noorden.  Vooral de districten Mangochi en Balaka  zijn zwaar getroffen. Vooral in de dorpen is de situatie erg slecht. Huizen zijn (deels)  vernietigd en de  jonge gewassen zijn  weg gespoeld. Volgend jaar zal er veel honger zijn.
“Mlambe nursery school”  staat er nog, het staat op een hoger stuk grond, maar huizen die lager staan zijn aangetast.  Mensen hebben onderdak in scholen in de buurt gekregen.  Er bestaat nu gevaar voor het uitbreken van cholera.
Als de situatie het toestaat, gaat Raphael aanstaande vrijdag naar het dorp.  Dan waarschijnlijk meer nieuws.

Raphael is bij zijn moeder geweest.  De gewassen in de landerijen zijn weggevaagd en huizen staan in het water. Mensen hebben nu al een tekort aan eten.

IMG-20150123-WA0003

IMG-20150206-WA0006

IMG-20150123-WA0004

Bovenstaande foto’s heeft Raphael gestuurd.

Het uiteindelijke dodental is gestegen naar 170.  Er zijn 100.000 mensen  dakloos geworden. Ook het buurland Mozambique is getroffen.

30 januari 2015:

Alfred is naar Raphael in Mangochi gekomen: dat is zo’n 10 kilometer lopen en daarna een uur met de bus: ze hebben het volgende besproken:

* De nieuwe lerares is begonnen, in jonge vrouw van 23 jaar. Zij krijgt een salaris van 8000 kwacha, dat is 16 euro per maand.

* En Alfred is begonnen met les geven aan  volwassenen: 20 vrouwen en 6 mannen.  Omdat het nu ook de tijd is om op de velden te werken, is de kans groot dat er straks meer belangstelling is. Alfred heeft nog niet de juiste boeken. Hij leent nu boeken van een leraar die in het naastgelegen dorp les geeft aan volwassenen.
Dit doet hij ‘s middags, extra.

* De suiker is op. Alfred heeft 10.000 kwacha gekregen om voor een maand suiker te kopen. Het is erg belangrijk dat de kinderen goede maispap krijgen in deze tijd van honger.

* Het toiletgebouw is bijna klaar. Het dak zit er op.  De muren en vloer moeten  nog bepleisterd worden.

* Er staan 97 kinderen ingeschreven. Niet alle ouders kunnen het schoolgeld betalen.

We zullen binnenkort een calculatie van  boeken voor volwassenonderwijs maken, inkoop mais, suiker enz.
We vinden dat Alfred eigenlijk meer verdient  nu hij ook onderwijs aan volwassenen geeft. Zijn salaris is nu al onder het minimum.  We stellen voor dat Alfred nu  eerst het minimum salaris krijgt: 16.000 kw. (=32 euro per maand)
Omdat niet alle ouders het schoolgeld kunnen betalen, gaat Stichting Better-Malawi tijdelijk het salaris van de nieuwe lerares en de verhoging van het salaris van Alfred betalen.
De salarissen van de andere leraren worden betaald uit de inkomsten van het schoolgeld.

Maart 2015:
Het nieuwe toiletgebouw naast school is klaar.

21 maart 2015:

Raphael is gisteren naar het dorp geweest.
Hij stuurt me vandaag onderstaande foto’s van o.a. het nieuwe toiletgebouw:

2.

3.

4

Er is een nieuwe schoolcommissie  gevormd waarbij ook een “chief’ van het dorp is benoemd. Zo kan hij  de ontwikkelingen van school aan de dorpelingen doorgeven!

Joseph de nieuwe schoolmeester staat helaas niet meer op de lijst. Hij moet nu noodgedwongen stoppen, want de ouders kunnen geen schoolgeld betalen en dus kan zijn salaris niet betaald worden.

5

6

lyst adults

Lijst met de 24 namen van de volwassenen die voor het eerst naar school gaan.

Alfed is naar Ulongwe geweest naar een vergadering waarbij de school officieel  door de regering geregistreerd wordt.

De kinderen hebben nu 2 weken vakantie.

Alfred heeft een lijst aan Raphael gegeven met benodigdheden: het meeste hiervan staat al in onze nieuwe calculatie van 2015.
Raphael heeft eerst het geld voor de nieuwe lerares meegegeven en geld voor suiker.

Zie verder hoofdstuk  “nieuws van Raphael uit Malawi”, 20 maart.

APRIL 2015:
Alfred heeft het extra druk gekregen.
Er zijn intussen al 46 volwassenen die les krijgen van Alfred.
Ze zijn verdeeld over 2 klassen.

MEI 2015:
Het benefiet feest op 10 mei was een groot succes. Het was erg gezellig en het was prachtig weer! 

Veel mensen hebben het project gesteund door te komen, door leuke prijsjes mee te nemen, Sybren en Lisa hebben een groot deel van de catering gesponsord. Geweldig!
En verschillende muzikanten zorgden voor een extra gezellige sfeer!

Er waren veel mensen die helaas niet konden komen, maar ze gaven toch een financiële bijdrage voor het schoolproject.  Super.

Allemaal heeeeel erg bedankt!!!

The benefit lunch was very succesful!
Many people have supported the foundation. Specially Sybren and Liza have sponsored a big part of the catering. And specially all the musicians gave a special atmosphere!!  We enjoyed this very much.
To all  people who have supported: THANK YOU VERY MUCH!!

1

1a

3

2a

4

5

Optreden van Thea met een paar vrienden. Thea heeft ook veel gedaan voor deze dag.  Geweldig.

6

6a

7

7a

8

9

Jan Nijhof heeft voor veel gezelligheid  gezorgd  met zijn live muziek.
Geweldig!

12

Speciale gast was Gurbe Douwstra.

10

13Genieten van de muziek….

Mei 2015:
Op dit moment wordt de mais geoogst.  Omdat de oogst dit jaar slecht is, zullen de prijzen omhoog gaan. Daarom wordt er  nu alvast voor een heel jaar ingekocht.
Ook de soja is bijna klaar en wordt nu ook ingekocht.

This moment is harvesting time.
When the harvest is bad, the prices of commodities also go high. So maize will  be expensive. Therefore we have already started buying bags of maize already. Very soon the maize I’ll be scarse and very expensive.

Alfred heeft het erg druk: er gaan nu 51 volwassen naar school.
Alfred is very busy: next to the children he also gives lessons to 51 adults.

De kinderen krijgen dagelijks maispap.
Er zijn nu 68 kinderen en 51 volwassenen die naar school gaan.
Omdat er problemen met de salarissen zijn, hebben we afgesproken dat Stichting Better-Malawi hier tijdelijk steun bij biedt. We zoeken naar een permanente oplosssing voor dit probleem. We denken aan het verbouwen van katoen, waarna de opbrengst hiervan besteed kan worden aan o.a.  salarissen van de leerkrachten.

JULI 2015:

Afgelopen juni zijn we naar Malawi geweest en we hebben o.a. gezien hoe volwassen les krijgen!
Sinds maart 2015 gaan vooral jonge moeders voor het eerst in hun leven naar school.

De volwassenen zitten op de bankjes in de kleuterlokalen.

klik op onderstaande foto’s voor vergroting en mooiere beelden:

1

Een aantal moeders lopen zingend naar ons toe.

Ze zingen o.a. dat ze nu de kans krijgen om voor het eerst in hun leven naar school kunnen gaan.

_DSC7550

Ze kregen allemaal persoonlijk een pen waar ze erg blij mee waren.

_DSC7552

_DSC7564

2

                                  Kinderen doen een bewegingsspel.

10

  Alfred met dansende kinderen.

 Alfred is dancing .

9

11

|

Begeleidende muziek met trommel en de schoolbel.

12

13

_DSC7655

  Een paar moeders dragen een gedicht voor.

15

16

18a

17

 En een aantal kinderen laten zien/horen wat ze geleerd hebben.

xx

We hebben speelgoed meegenomen.
Collega Afke heeft ook mooi speelgoed geschonken!

20

                       Alfred en Raphael overleggen in het kantoor

22

               Moeders krijgen rekenles.

22a

23

24

24a

25

26

27

28

30

32

32a

34

                            Ook krijgen ze engelse les.

35

                         _DSC9593

   Bovenstaande foto’s zijn in juni gemaakt.

Omdat het ramadan was waren er minder studenten aanwezig..

                     Op dit moment is het schoolvakantie, in september start het  nieuwe    schooljaar.

September 2015:

De scholen zijn weer begonnen.
Jessie is gisteren aangekomen in Rumphi waar ze vandaag begint met de eerste lessen.
Zie verder: Studentenproject.
Jessie gaat binnenkort op de website schrijven (zie hoofdstuk: Jessie, student in Malawi.

13 november 2015:
De studenten gaan nog steeds naar school.
De oogst van begin dit jaar is grotendeels mislukt en daardoor is er nu honger in Malawi.  Raphael vraagt hulp om de allerarmsten eten in het dorp Makangyana te kunnen geven.
Een gift wordt daarom ook zeer op prijs gesteld. Ik ga met Raphael overleggen wat we het beste kunnen doen om deze moeilijke tijd van honger in het het dorp Makangyana door te kunnen komen.
Zie verder: news from Raphael in Malawi, 13 nov.

2 gedachten over “2015: WENSEN en NIEUWS”

  1. Its really a big challenge to change the thinking of the people. It takes time ad energy. Thanks to all people who supported the foundation of the people of Malawi. Education is really a powerful tool to change thinking of Malawi.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Directe, kleinschalige hulp aan de armsten in Malawi d.m.v. scholing en gezondheidszorg