2018 + financiën

jan.2018:
Laura  is tijdens de kerstvakantie bij haar oma in het dorp geweest. Veronica heeft haar op 8 januari naar school gebracht. Laura heeft me het weekend gebeld, ze heeft het op school goed naar de zin.

Klik op de foto voor een vergroting.

Febr.2018:
Jessie heeft op de website geschreven: kijk helemaal onderaan bij hoofdstuk: “Jessie, student in Malawi”.

Maart 2018:

Bovenstaande foto is het ontwerp van het bord dat bij de nieuwe waterpomp in Malidadi komt.
De waterpomp is sinds vorig jaar in gebruik genomen.
In mei zal Raphael Mkuzi dit bord officieel gaan installeren.

Maart 2018:


Deze foto stuurt Peter Mkwayi. Hier bezoekt hij de man in Phalula die in 2016 deze rolstoel heeft gekregen en vorig jaar is de ketting gerepareerd. De man is blij en het gaat verder goed.
Zie ook  hoofdstuk: 2017 op 17 oktober.

Mei 2018:

Het bord bij de waterpomp is geïnstalleerd:

Eerst moet er nog laswerk worden verricht.

Raphael heeft het bord naar het dorp Malidadi gebracht.

                             JULI 2018:

Cijferlijst van Laura.
(klik op de foto voor een vergroting)

Laura doet het erg goed op school.
Ze gaat over naar klas 4 van de middelbare school.
Laura heeft straks vakantie van 19 juli – 16 augustus.

AUGUSTUS 2018:

Laura haar vakantie is weer voorbij. Ze is bij haar oma in Ntondwe geweest.
Laura is intussen weer naar school. Ze zit nu in de examenklas van de middelbare school.

september 2018:

bericht van Peter Mkwayi op 3 september:
I’m announcingthe death of the man we bought a bicycle.
Burial is today. I am told he was sick.
zie: verslag op 17 oktober 2017

November 2018:

Veronica heeft Laura op school bezocht.  Dit kan 1 x per maand. Laura heeft tentamens gemaakt, de cijfers waren nog niet bekend. Het gaat verder goed met Laura.

December 2018:

Laura zit in de examenklas. De school heeft gevraagd of Laura tijdens de kerstvakantie op school kan blijven om zo extra lessen te kunnen volgen en zich voor te bereiden op haar toekomstig examen. Hier zijn extra kosten aan verbonden (70.000 kwacha).
Laura wil hier graag aan meedoen. Het geld wordt binnenkort overgemaakt.

OVERZICHT FINANCIËN 2018:

Saldo 01-01-2018        € 7.192,97

Inkomsten 2018:

€      802,00   giften, particulier
€    2.000,00  gift CBS Betrouwen Bakkeveen
€    2.100,00  giften “it keningsfjild” Bakkeveen
€          75,00  gift diaconie Oudega (W).
€        230,86 collectes kapel GGZ Friesland.
===========   
€     5.207,86   totaal
===========

UITGAVEN 2018:

€     1.710,00  studiekosten Laura (studiegeld, inwoning kostschool,                                              boeken, zakgeld voor persoonlijke verzorging)
€           78,96  bankkosten  
€           61,71   kosten website
==========
€     1.850,67    Totaal
==========

 

 

 

Directe, kleinschalige hulp aan de armsten in Malawi d.m.v. scholing en gezondheidszorg