2020 + financiën

Theresa wordt gesteund door “Better–Malawi” .
Theresa is geboren op 27-01-2003.
Haar moeder is overleden toen ze 8 jaar was. Ze woont bij haar vader en stiefmoeder. Omdat het studeren in Malawi duur is, kan haar vader het schoolgeld niet allemaal betalen.

Therese is even thuis geweest, ze had malaria. Nadat ze hersteld was is ze weer terug naar school gegaan.


Bovenstaande informatie heeft Veronica mij via whattsapp gestuurd.

Januari 2020:

In 2017 ben ik met Veronica naar Jessie Mwale geweest in Mzuzu, naar de uitreiking van haar diploma . (zie verslag oktober 2017 op deze website)

Onderweg zijn we op bezoek geweest bij een familielid.
Op dat moment was zijn situatie al miserabel ( zie verslag oktober 2017 op deze website)
Eind vorig jaar, tijdens de kerstdagen 2019, kreeg ik het bericht van Veronica dat het huis van de oude man deels was ingestort door de vele regen. Hieronder een aantal foto’s die Veronica in dec. 2019 heeft gestuurd:


In 2017 hadden we al een droom om iets voor ouderen in Malawi te betekenen. Er is één bejaardenhuis in Blantyre, waar alleen Europeanen wonen. Zij worden gesponsord door een kerkgemeenschap uit Nederland. Voor Malawiaanse ouderen is niets geregeld.

Na het bericht over het ernstig beschadigd huis van de oude man, hebben we weer veel gesproken over wat we zouden kunnen doen.
Uiteindelijk hebben we besloten om een begin te maken om een plek te creëren waar alleenstaande oude mensen samen kunnen wonen. Een soort van ouderen gemeenschap. Alleen zij die niemand hebben om voor hen te zorgen zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen.Bijeenkomst dorpsgemeenschap.

Intussen heeft Veronica een aantal contacten met de chief van het dorp en de dorpsgemeenschap gehad. Ze reageerden zeer positief.

Ons idee is om te beginnen met één huis waar 2 personen in kunnen wonen. Dit hopen we langzaamaan te kunnen uitbreiden.

Februari 2020:

Het heeft even geduurd voordat er kon worden begonnen ivm de vele regen

Maart 2020:


APRIL 2020:

18 april: Veronica stuurt me foto’s van de bouw tot nu toe:

Ook in Malawi is het corona virus intussen gekomen.
Theresa is nu thuis, net voordat de tentamens zouden beginnen. Nu mag ze thuis opdrachten van school maken.

Theresa
cijferlijst van Theresa (dec.2019)JUNI 2020

Zo ziet het bouwwerk er nu uit

JULI 2020


De voor- en achter kant van het huis. Het dak zit er op
De scholen zijn nog steeds dicht ivm corona.
Theresa is daarom nog steeds thuis van school , se studeert nu thuis deels online en ze heeft telefonisch contact met haar docenten.


AUGUSTUS 2020
De bouw van het huis heeft een tijdje stil gestaan. De man heeft in het ziekenhuis gelegen. Hij is intussen weer beter en weer begonnen met bouwen van het huis.

September 2020

Oktober 2020

Nieuwe watertank bij het nieuwe huis

Theresa is vorige week weer naar school gegaan. Ze blijft tot 21 december op school (intern). Dan kan ze haar 3e termijn van het vorige les jaar afsluiten.
Januari 2021 start ze met de 4e klas, 3 termijnen.
Vanwege corona is dit alles opgeschort. Tijdens haar schooltijd mag ze geen bezoek ontvangen, ze blijft tot 21 december intern.

Het huis staat dicht bij de waterpomp

November 2020

Vergadering met de dorpsgemeenschap over de vorderingen en plannen.

DECEMBER 2020

Ik ben gevraagd om op 6 december een presentatie te geven bij de online uitzending van de PKN de Mande in Bakkeveen.

Klik hieronder voor “uitzending gemist”.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1392/events/recording/160724340001392

Op het moment van deze uitzending op zondag 6 december heeft Veronica “de oude man” opgehaald om naar zijn nieuwe verblijf te brengen.

De eerste bewoner wordt opgehaald. Inmiddels heeft hij 3 jaar in het vervallen huis gewoond. Zijn blinde zoon neemt afscheid. Hij gaat eerst “in bad” en naar de kapper.

De beide nieuwe bewoners zijn erg blij met hun nieuwe situatie.
Intussen zijn ze begonnen om bij het huis mais en groenten te verbouwen.

OVERZICHT FINANCIËN

Saldo 01-01-2010 € 10.462,81

INKOMSTEN:
€ 3.146,00 giften,particulier
€ 2.000,00 gift CBS Betrouwen Bakkeveen
€ 1.236,50 giften “it Keningsfjild” Bakkeveen
€ 43,40 collecte kapel GGZ Friesland
€ 40,00 diakonie Oudega (W)
=========
€ 6.465,90 totaal
=========

UITGAVEN:
€ 4.339,97 projecten(zie verdere specificatie hier onder)
€ 114,00 bankkosten
€ 67,76 website
=========
€ 4.521,73 totaal
=========

Saldo 21-12–2020 € 12.406,98

uitgaven, gespecificeerd:

totale kosten 1e huisje € 3.150,00
kosten 4e schooljaar (2020-2021)

Directe, kleinschalige hulp aan de armsten in Malawi d.m.v. scholing en gezondheidszorg